Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Alaskakornell ‘Flaviramea’ («Gullkornell»)

Swida sericea ‘Flaviramea’

Synonyme navn på arten er amerikakornell, rødkornell og Cornus stolonifera. Slektsnavnet Swida er det tsjekkiske navnet på kornell. Slektsnavnet Cornus er det gamle latinske navnet på vårkornell (Cornus mas). Navnet kommer av lat. cornu, som betyr horn, og viser til plantens harde ved. Derfor ble den også tidligere kalt hornved. Artsnavnet sericea betyr silkehåret, mens stolonifera betyr med utløpere, som viser til at plantene setter rotskudd. På svensk heter arten videkornell, mens i England brukes navn som Red Osier Dogwood og Red Stem Dogwood.

Hjemsted/Opphav Alaskakornell har sin naturlige utbredelse i østlige deler av Nord-Amerika. Hos oss dyrkes ikke arten, men utvalgte sorter. Sorten ‘Flaviraamea’ er en sort som er markedsført av Späth planteskole i Tyskland siden 1899.

2-2,5 m høy, opprett busk med nedliggende, rotslående, fargete greiner, hvite blomster og hvite frukter. Allergivennlig, nøysom plante som trives på de fleste jordtyper. Klimasone: H6.

  • Swida sericea 'Flaviramea' (Alaskakornell 'Flaviramea')

Beskrivelse av Swida sericea

2-3 m høy, løvfellende, kraftig, opprett busk med fargede greiner, som ofte er nedliggende og rotslående. Snaue greiner med motsatte knopper og naken endeknopp. Svært hard ved.

Ovale, helrandete, 5-10 cm lange blad med lang spiss. Røde høstfarger. Små, hvite, blomster i 3-5 cm brede, flate halvskjermer i mai – juni. Senere hvite bær med blålig skjær i aug.-okt.

Sortsbeskrivelse

Sorten ‘Flaviramea’ er en 2-2,5 m høy busk med opprett og nedliggende, rotslående greiner. Unge greiner har en grønngul bark, som blir svovelgul om vinteren. Ovale, helrandete, langt tilspissede blad og gule høstfarger. Små, hvite blomster i kvaster i mai-juni og få, hvite bær med i august-oktober.

Vekstkrav og klimasone

Alaskakornell vokser i nesten all slags jord og den tåler mye skygge, men busken trives best på solrik plass i en næringsrik og jevnt fuktig jord. Den vokser også bra i leirholdig moldjord. Men den liker ikke tørr jord.

Busken tilrås plantet til klimasone H6.

Bruksområder

Busken er særlig verdifull på grunn av sine fargede greiner og raske etablering. Den egner seg godt i buskgrupper, og brukes mye til både fri og klipt hekk, i skråninger og som en kontrastplante mellom grønne planter. Siden busken er vindsterk og tåler kystklima godt, er den en viktig skjermplante mot vind og innsyn, også i utsatte strøk. Den gir en god sammenvoksing i gruppe ved en planteavstand på 1,2 – 2 m. Til hekk: 2-3 planter pr. m. Alaskakornell er en god erstatning for sibirkornell (sykdom på greiner), særlig i kyststrøk. Sunn og frisk busk. Her i landet plantes den i Sør- og Midt-Norge, og i deler av Nord-Norge.

Allergifare

Swida (Cornus) er en allergivennlig slekt for pollenallergikere. Opplysninger om helseproblemer ved dyrking av kornell er ikke kjent. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Alaskakakornell bør beskjæres årlig. Siden unge skudd får den beste fargen, bør busken forynges annethvert år ved tilbakebeskjæring av 1 – 2 år gamle greiner. Den skjæres tilbake til 1 – 2 knopper over forrige skjæring. Med 6 – 8 års mellomrom bør busken skjæres sterkt tilbake. Siden busken blomstrer på årsskudd, bør den skjæres om våren før veksten tar til.

Formering

Kornell formeres vegetativt med skudd- eller kviststikinger, eller ved avlegging, det vil si at rotskudd med røtter, deles fra morplanten

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss