Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Rørkvein ‘Karl Foerster’

Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’

Synonyme navn er tuerørkvein ‘Karl Foerster’ og hagerørkvein ‘Karl Foerster’. Slektsnavnet Calamagrostis er av latin kalamus, strå, rør og agrostis, et gammelgresk grasnavn. Planten ligner Agrostis, med har en rørformet rot. Artsnavnet acutiflora, spissblomstret, av acutus, spiss, kvass. I Sverige heter planten tuvrör og i England brukes navnet feather reed-grass ‘Karl Foerster’.

Hjemsted/Opphav Planten er en hybrid (krysning) mellom snerprørkvein (C. arundinaceae) og bergrørkvein (C. epigejos).

Flerårig, tuedannende prydgras med 150 cm høye tuer og 180 cm høye aks. Brunrøde, opprette topper med gul høstfarge. Klimasone: H5-6.

Plantebeskrivelse

Flerårig, stivt opprett, tuedannende gras med 150 cm høye tuer og 180 cm høye aks.  Planten grønnes tidlig om våren. Brunrøde, opprette topper med gul høstfarge. Kraftig gras med en blomst i hvert småaks, og lange, hvite hår ved basis av inneragn og forblad. Blomstring: juli-august.

Vekstkrav og klimasone

Rørkvein er lett å dyrke og den vokser godt i nesten all slags jord i sol og halvskygge. En nedskjæring bør skje om våren. Planten kan stå lenge på samme plass uten omplanting.

Graset tilrås plantet til klimasone H5-6.

Bruksområder

Rørkvein egner seg godt i planterabatter. Tørkede blomstertopper er dekorative i tørre oppsatser.

Allergifare

Rørkvein avgir graspollen og kan forårsake pollenallergi hos allergikere.

Formering

Rørkvein formeres med deling.

Andre prydsorter av rørkvein

Calamagrostis x acutiflora ‘Overdam’ (Broketbladet rørkvein), som er en naturlig mutasjon som ble funnet hos Overdam Planteskole i 1981. Opprett, kompakt, 140-160 cm høyt gras med grønne blad som har gulhvite lengdestriper.  

 

 

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss