Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Gullregn

Laburnum anagyroides

Synonyme navn er filtgullregn, vanlig gullregn, kystgullregn, Cytisus laburnum og Laburnum vulgare. Slektsnavnet Laburnum er et gammelt latinsk navn. Tidligere har slekta vært regnet som en Cytisus (gyvel). Artsnavnet anagyroides har fått navn etter Anagyris fortida, som er en illeluktende, 2-4 m høy erteplante. I England brukes navn som golden chain og stinking bean trefoil.

Hjemsted/Opphav Laburnum anagyroides er viltvoksende i Sør-Europa, fra de franske Jurabergene over Sør-Alpene, Sør-Ungarn, tidl. Jugoslavia til Bulgaria, hvor den vokser i lyse løvskoger på kalkrik grunn, opp til 1000 m over havet.

6-7 m høyt, løvfellende, flerstammet tre/stor busk med en bred krone, grønne, matte, 3-koplete blad og gule erteblomster uten lukt, i lange klaser. Giftig tre som plantes lite i dag. Klimasone: H4.

  • Laburnum anagyroides (Gullregn)

Plantebeskrivelse

6-7 m høyt, løvfellende, flerstammet tre med en bred krone. Grågønne, hårete kvister. Knopper med knoppskjell som har sølvhvite silkehår. Hele planten er svært giftig.

Skruestilte, matte grønne, stilkete, 3-koplete blad med avlange, 3-8 cm lange, butte småblad med broddspiss og en grågrønn, matt, håret bladunderside.

Lysegule erteblomster uten duft, som sitter i grupper 10-30 blomster i brede, overhengende, 10-30 cm lange klaser i mai-juni. Skolmfrukta, som er sammentrykt, 4-6 cm lang med en skarp kant, inneholder flate, svarte frø.

Vekstkrav og klimasone

Gullregn har små krav til jord og vokseplass. Men den trives best i sand- og steinholdig, mager, kalkrik, godt drenert jord på en solrik plass. Gullregn forbedrer jorda den vokser i fordi den har nitrogensamlende bakterier på røttene. Sterk gjødsling med nitrogen skader de livsviktige bakteriene på røttene.

Laburnum anagyroides tilrås plantet til klimasone H4.

Bruksområder

Laburnum anagyroides er et vakkert frittstående trer. I dag finnes treet mest forvillet eller i gamle hager. Treet tåler salt og byluft. .

Allergi- og giftfare

Laburnum er en allergivennlig slekt for allergikere. Men hele planten er giftig, og alvorlige forgiftningstilfeller (høy puls, utvidete pupiller, ev. bevisstløshet) kan forekomme ved inntak av rikelig mengder med frø. Giftstoffet i gullregn er cytisin Lavthengende fruktbelger bør plukkes bort. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Gullregn tåler godt tilbakeskjæring. Eventuell beskjæring bør skje om våren.

Formering

Gullregn formeres med frø.

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss