Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Rogn ‘Pendula Kreml’ (Hengerogn)

Sorbus aucuparia ‘Pendula Kreml'’

Slektsnavnet Sortsnavnet ‘Pendula’ betyr hengende. Sorbus er et gammelt latinsk navn på rogn / asal hos Cato (d.149 f.Kr.). Artsnavnet aucuparia kommer av latinske aucupium, som betyr fuglefangst (navn hos Ruppius, 1718), og som viser til at særlig trost ble fanget i snarer med rognebær som åte. Det norske ordet rogn kan ha med ordet rød å gjøre, kanskje er det beslektet med ordet rune, som betyr hemmelig, magisk. Ved av rogn kan ha vært brukt til runestaver, og vi vet at rogn har vært tillagt mange overnaturlige krefter. På svensk heter treet rönn, og i England brukes ofte navnet Weeping Mountain Ash.

Hjemsted/Opphav Rogn ‘Pendula’ er første gang omtalt i Tyskland i 1911. Sorten ‘Pendula Kreml’ stammer fra Moskva i Russland, og den ble markedsført av Mellbye Planteskole.

Lavt tre med overhengende, buete greiner, lange ulikefinnete blad og kremhvite, duftende blomster i halvskjerm, samt mørke røde rognebær. Allergivennlig, nøysom og vindsterk plante. Klimasone: H7.

  • Sorbus aucuparia 'Pendula Kreml (Hengerogn 'Pendula Kreml') - Foto: Mellebys Planteskole

Beskrivelse av arten Sorbus aucuparia

5-15 m høyt, løvfellende, ofte flerstammet tre med gråbrune, glatte greiner, store, grålodne, skruestilte knopper med taklagte skjell og et grunt rotsystem. I tresammenheng har rogn kort levetid, omkring 80 år, og den når full størrelse etter omkring 50 år.

Opptil 20 cm lange, ulikefinnete blad med 6-8 par, like store småblad og ett jevnstort endesmåblad. Småbladene er avlange, lansettformete og sagtannete i øvre del av blladkanten. Bladundersiden er gråhåret.  Øreblad (2 små blad ved bladbasis). Gule og røde høstfarger.

Hvite blomster med sterk duft i halvskjermer i mai -juni, og røde eller gule bærepler (”rognebær”) i september- oktober.

Sortsbeskrivelse

Sorbus aucuparia ‘Pendula Kreml’ er et 2-4 m høyt, løvfellende tre med overhengende, buete greiner. Trehøyden avhenger av plassering av podested på grunnstammen. Greiner med hengende kvister, gråbrun, glatt, blank bark og skruestilte, store, grålodne knopper med taklagte skjell. Opptil 20 cm lange, ulikefinnete blad med 6-8 par, like store småblad og ett jevnstort endesmåblad. Kremhvite, duftende blomster i 12-15 cm brede, sammensatte halvskjermer i mai -juni, og mørkt røde bærepler (”rognebær”) i august- oktober.

Vekstkrav og klimasone

Rogn er et nøysomt tre som ikke stiller særlige krav til vokseplassen. Men treet trives best i godt drenert, lett jord i sol og halvskygge. Den tåler også tørr jord og tung leirjord om ikke leira er for våt. Rogn bør få jevnlig gjødsling i etableringsfasen.

Treet tilr4ås plantet til klimasone H7.

Bruksområder

Hengerogn er et verdifullt frittstående tre i hager, parker og på gravlunder. Siden treet er vindsterkt og tåler sjøsprøyt, egner det seg også godt i kyststrøk. Rogn tåler godt bymiljø. Med sin gode hardførhet dyrkes hengerogn i store deler av landet vårt, både i innlandet og ute ved kysten.

Allergifare

Sorbus er allergivennlig slekt for pollenallergikere, og anbefales brukt blant annet ved skoler og lekeplasser. Men blomsterduften hos rogn kan forårsake mindre ubehag hos duftoverfølsomme personer.

Beskjæring

Hengerogn tåler godt beskjæring, men det er sjelden nødvendig. Beskjæring gjøres helst om våren.

Formering

Hengerogn formeres med poding. Stammehøyde varierer oftest mellom 2 og 4 m.

Sort

Sorbus aucuparia ‘Pendula Kreml’ (hengerogn ‘Pendula Kreml’) Foto: Mellbyes Planteskole2-5 m høyt hengetre (alt etter podehøgde), med overhengende, buete greiner. Egenskaper elles som for rogn. Klimasone: H5