Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Nålesypress ‘Filifera Nana’

Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Nana’

Et synonymt navn er ertesypress ‘Filifera Nana’. Slektsnavnet Chamaecyparis er fra gresk chamae – falsk eller chamai på bakken, dverg, og kuparissos – middelhavssypress. Artsnavnet pisifera betyr som bærer erter (fruktene). Sortsnavnet ‘Filifera’ betyr trådlignende (greinene) og ‘Nana’ betyr dverg, liten (størrelsen). På svensk heter treet ärtcypress, mens et vanlig engelsk navn er dwarf thread sawara falsecypress.

Hjemsted/Opphav Sorten ble introdusert i Forstgarten Tharandt i Sachsen i Tyskland før 1897.

Lavt nåletre med tueformet vekst og overhengende kvister med trådsmale, grønne skudd. Allergivennlig tre som passer godt i fjellhagen. Klimasone: H5.

Plantebeskrivelse

0,5-1 m høyt, alltidgrønt nåletre med tueformet vekst og overhengende kvister med trådsmale, grønne skudd. Det er stor avstand mellom bladene og lange partier med sparsom eller ingen forgreining. Planten har skjellformete blad, og den danner ingen kongler til vanlig.

Vekstkrav og klimasone

Nålesypress trives best i moldrik, jevnt fuktig, men godt drenert jord i sol og halvskygge. Valg av riktig vokseplass er viktig for overvintringen. Om mulig bør den skjermes mot sol og vind vinters tid for å unngå sviskader på baret, særlig på steder med lite snødekke.

Treet tilrås plantet il klimasone H5.

Bruksområder

Nålesypress ‘Filifera Nana’ er et friskt grønt innslag i fjellhagen og den egner seg godt i grupper med lave alltidgrønne planter. Planteavstand: 1-1,5 m. Planten er også en god markdekker. Den tåler luftforurensning og trives i bymiljø. Den trives best på fuktige steder i kyst- og fjordstrøk.

Allergi- og giftfare

Chamaecyparis er en allergivennlig slekt for pollenallergikere i Norge. Men den er årsak til pollenallergier i Sør-Europa. Sypress er litt giftig, men bladene har en sur smak. Opplysninger om helseskader av sypress er ikke kjent. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Chamaecyparis trenger i praksis ingen eller sjelden skjæring ute i våre grøntanlegg.

Formering

Nålesypress formeres med skuddstiklinger (grønnstiklinger).