Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

‘Schneewalzer’, klatrerose

Rosa ‘Schneewalzer’

Kulturvarenavnet er ‘TANrezlaw’. Synonyme navn er ‘Snow Waltz’ og ‘Schneewalzer 87’. Slektsnavnet Rosa er et gammelt latinsk navn på slekta, opprinnelig kanskje fra et keltisk ord som betyr «rød». Kultivarnavnet kommer fra den tyske foredleren.

Hjemsted/Opphav Klatrerosen ‘‘Schneewalzer’ er en hybrid (krysning), som ble foredlet fram av det tyske rosefirmaet Mathias Tantau i 1987. Sorten er populær både i Skandinavia og ellers i Vest-Europa. Den trives best og blir vakrest i tørre, varme strøk.

300-400 cm høy remonterende, kraftigvoksende klatrerose med blanke, mørkegrønne blad og store, fylte, rent hvite blomster med søtlig duft. Klimasone: H3-4.

  • Rosa 'Schneewalzer' ('Shneewalzer', klatrerose) Foto: zoonar.

Plantebeskrivelse

300-400 cm høy, remonterende, kraftigvoksende, godt forgreinet klatrerose med mørkegrønne, blanke blad. Store, fylte, rent hvite blomster med søtlig duft. Blomstene sitter oftest enkeltvis på lange stilker, men noen ganger to eller tre sammen. Sorten har en god remontering (gjenblomstring), da den blomstrer nesten kontinuerlig til frosten kommer.

Vekstkrav og klimasone

Klatreroser trives best i minst 60 cm dyp, godt drenert, kalkholdig blandingsjord på en solrik plass. Blandingsjord kan være en sammensetning av mold, sand og leire. Roser trives ikke i ren leirjord. Klatreroser må gjødsles årlig. En hovedgjødsling om våren og en svakere gjødsling ut i juli, med klorfattig fullgjødsel («Hagegjødsel»). Andre gjødselslag kan også brukes. Kalkrik jord kan føre til klorose (gule bladflekker) hos noen rosetyper.

Rosa ‘Schneewaltzer’ kan plantes til klimasone H3-4.

Bruksområde

Klatreroser (slyngroser) er roser med så lange greiner og skudd at de ikke holder seg oppreist uten støtte eller oppbinding. De plantes ved murer, vegger, espalier, gjerder, stolper eller søyler, der de bindes opp. Sorten ‘Schneewalzer’ er en sunn og frisk rose, men den har blomster som tåler lite regn før de tar skade. Den kan også benyttes som buskrose.

Allergifare

Det er ingen allergifare med ‘Schneewalzer‘.

Beskjæring

Klatreroser skjæres ned til 20-30 cm ved planting, slik at rosebusken får dannet nok skudd til sine hovedgreiner. Ellers trenger klatreroser lite beskjæring de første årene. Bare døde og skadde skudd fjernes. Når planten dekker den veggflata den er tiltenkt, vil det årlig bli en del overflødige skudd som må tas vekk.

Remonterende (gjenblomstende) klatreroser, som blomstrer på årsskudd (1-årig ved), skjæres ved at avblomstrete sideskudd skjæres tilbake til mellom 3. og 7. knopp. Øverste gjenstående knopp skal vende inn mot veggen. Tynne og svake greiner fjernes helt. År om annet må eldre hovedgreiner tas bort og erstattes med nye.

Sommerskjæring av roser gir en rikere blomstring. Etter blomstring skjæres blomstergreinene tilbake til en ny knopp. La det ikke bli nyper med frø på plantene.

Formering

Klatreroser formeres med poding, mest okulasjon (knoppoding).