Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

‘So much love’, klatrerose

Rosa x ‘So much love’™ Plant’n’Relax®

Slektsnavnet Rosa er et gammelt latinsk navn på slekta, opprinnelig kanskje fra et keltisk ord som betyr «rød». Plant'n'Relax® er en ny serie med vakre hageroser som er utviklet av den danske roseforedleren Rosa Eskelund, gjennom sitt firma Roses Forever. Rosene er blitt testet både i Nederland og Danmark siden 2004. Sortene i denne serien er alle sunne og friske hageroser, med remonterende blomstring fra juni til september/oktober og alle tilrås plantet til kilimasone H4. Flere av sortene egner seg til dyrking i potter og kar. Rosene blir produsert i Norge.

Hjemsted/Opphav Rosa x ‘So much love’™ er en hybrid (krysning), som ble foredlet fram av danske Rosa Eskelund, i 2015.

150-250 cm høy, remonterende klatrerose med en opprett, litt utbredt vekst, greiner med få torner mørkegrønne blad og middels store, fylte, hvite blomster med lysegul midte og en svak, god duft. Blomstrer fra juni til frosten kommer. Klimasone: H4.

  • Rosa x ‘So much love’™ Plant’n’Relax® (Klatrerose ‘So much love’™) Foto: plantetorvet.dk

Plantebeskrivelse

150-250 cm høy, remonterende klatrerose med en opprett, litt utbredt vekst, greiner med få eller ingen torner og mørkegrønne, blanke blad. Nye skudd er bronsefargete.

Middels store (8-10 cm brede), fylte, hvite blomster med en lysegul midte og en svak, god duft. Blomstene sitter i klaser. Rik blomstring fra sist i juni til frosten kommer.

Vekstkrav og klimasone

Klatreroser trives best i minst 60 cm dyp, godt drenert, kalkholdig blandingsjord på en solrik plass. Blandingsjord kan være en sammensetning av mold, sand og leire. Roser trives ikke i ren leirjord. Klatreroser må gjødsles årlig. En hovedgjødsling om våren og en svakere gjødsling ut i juli, med klorfattig fullgjødsel («Hagegjødsel»). Andre gjødselslag kan også brukes. Kalkrik jord kan føre til klorose (gule bladflekker) hos noen rosetyper. Roser må plantes dypt med podestedet 10 cm under jordoverflata.

Rosa x ‘So much love’™ tilrås plantet til klimasone H4.

Bruksområder

Klatreroser (slyngroser) er roser med så lange greiner og skudd at de ikke holder seg oppreist uten støtte eller oppbinding. De plantes ved murer, vegger, espalier, gjerder, stolper eller søyler, der de bindes opp. Dersom planten beskæes hardt, kan den anvendes som en buskrose (110-120 cm høy).

Allergifare

Det er ingen allergifare med roser med tanke på pollen.

Beskjæring

Klatreroser skjæres ned til 20-30 cm ved planting, slik at rosebusken får dannet nok skudd til sine hovedgreiner. Ellers trenger klatreroser lite beskjæring de første årene. Bare døde og skadde skudd fjernes. Når planten dekker den veggflata den er tiltenkt, vil det årlig bli en del overflødige skudd som må tas vekk.

Remonterende (gjenblomstende) klatreroser, som blomstrer på årsskudd (1-årig ved), skjæres ved at avblomstrete sideskudd skjæres tilbake til mellom 3. og 7. knopp. Øverste gjenstående knopp skal vende inn mot veggen. Tynne og svake greiner fjernes helt. År om annet må eldre hovedgreiner tas bort og erstattes med nye.

Sommerskjæring av roser gir en rikere blomstring. Etter blomstring skjæres blomstergreinene tilbake til en ny knopp. La det ikke bli nyper med frø på plantene.

Formering

Klatreroser formeres med poding, det vil si ved okulasjon (knoppoding) på en egnet grunnstamme.

Sykdommer

Sorten er sunn og frisk.

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss