Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Tuja ‘Danica’ (Kuletuja)

Thuja occidentalis ‘Danica’

Synonyme navn på planten er vanlig tuja ‘Danica’, vesttuja ‘Danica’ og østamerikansk tuja ‘Danica’. Slektsnavnet Thuja kommer fra gresk thyia, som er en betegnelse på en duftende harpiks, trolig hentet fra middelhavsplanten Tetraclinis articulata (syn. Thuja articulata). Artsnavnet occidentalis betyr fra occidenten, det vil si Vesten. Sortsnavnet ‘Danica’ betyr dansk. I Sverige brukes navnet tuja, mens amerikanske navn på arten Thuja occidentalis er bl.a. American Arbovitae, Eastern Arbovitae, Eastern White Cedar, Northern White Cedar og White Cedar.

Hjemsted/Opphav Arten Thuja occidentalis er viltvoksende i den østlige delen av Nord-Amerika, der den blir et 20 m høyt, sentvoksende, tre som kan bli over 400 år. Sorten ‘Danica’ ble funnet i en dansk frøplantebestand i 1948.

Lavt alltidgrønt nåletre med kompakt halvkuleform og bar med matt grønn overside og lyst grønn underside. Allergivennlig og nøysom plante. Klimasone: H4 i innlandet og H5 langs kysten.

  • Thuja occidentalis 'Danica' (Kuletuja 'Danica')

Plantebeskrivelse

0,5-1 m høyt, alltidgrønt nåletre med kompakt halvkuleform, da den oftest vokser mer i bredden enn i høyden. Baret med en matt grønn overside og lyst grønn underside. Baret blir litt bronsefarget om vinteren. Skjellformete nåler med flateblader og kantblader. Nålenes flateblader berører hverandre, mens kantbladene er atskilt, og har en topp som er tiltrykt flatebladet. Flatebladene har en opphøyd, godt synlig oljekjertel på oversida, noe som gir planten en karakteristisk lukt ved gnidning. Planten danner ikke kongler.

Vekstkrav og klimasone

Tuja er nøysomme planter som trives i nesten all slags jord som er noe sur, drenert og har evne til å holde jevn fuktighet. Tuja utvikles best på en lys vokseplass, men greier også en skyggefull vokseplass. Jorda rundt en tuja kan med fordel dekkes med bark eller annet organisk som holder på fuktighet og hindrer frost.

Sorten tilrås plantet til klimasone H4 i innlandet og H5 langs kysten.

Bruksområder

Tuja ‘Danica’ brukes på gravsteder, i forhager, fjellhager og i grupper av alltidgrønne planter. Planteavstand i gruppe: 0,5-1 m. Den dyrkes både i kyst- og innlandsstrøk i Midt- og Sør-Norge, og på lune ster lengre nord.  

Allergifare

Thuja forårsaker ingen allergier. Men plantesaften er giftig og kan virke irriterende på hud og slimhinner. Men risikoen for skader ved vår bruk at tuja i grøntanlegg er mikroskopisk. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Beskjæring

Thuja tåler godt beskjæring, men beskjæring trengs sjelden.

Formering

Tuja formeres vegetativt med skuddstiklinger (mest basisstiklinger).