Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

‘Glimre’® E, trollnyperose

Rosa spinosissima ‘Glimre’® E (‘Eplgli’)

Et synonymt navn er Rosa pimpinellifolia ‘Glimre’® E og Rosa myriacantha ‘Glimre’® E. Slektsnavnet Rosa er et elt latinsk navn på slekta, opprinnelig kanskje fra et keltisk ord som betyr «rød». I slekta roser hører sorten heime i Pimpinellifolia-gruppen (pimpinellerosegruppen).

Hjemsted/Opphav Arten Rosa spinosissima finnes viltvoksende i Europa og Asia til Kina og Korea. Sorten ‘Glimre’® E er en norsk E-plante.

150-250 cm høy, engangsblomstrende, bred buskrose med en opprett vekst, tornerike greiner, ulikefinnete blad og hvite, små til middels store, halvfylte blomster med duft, i juni. Senere svarte frukter. Klimasone: H7.

  • Rosa spinosissima 'Glimre' E ('Glimre' E, trollnyperose) Foto: Eliteplanter.no

  • Rosa spinosissima 'Glimre' E ('Glimre' E, trollnyperose) Foto: Eliteplanter.no

  • Rosa spinosissima 'Glimre' E ('Glimre' E, trollnyperose) Foto: Eliteplanter.no

Plantebeskrivelse

150-250 cm høy, engangsblomstrende, godt forgreinet, opprett, bred buskrose med lange, tornerike greiner, Smale, hårete øreblad. Ulikefinnete blad oftest med 7-9 småblad som er 1-2 cm lange, elliptiske, butte og enkelt sagtannete. Bladverket er burgunderrødt om høsten.

Hvite, små til middels store, halvfylte blomster med duft. Rik blomstring i juni. Runde, brune, senere svarte nyper.

Vekstkrav og klimasone

Buskroser trives best i 25-35 cm dyp, godt drenert, kalkholdig blandingsjord med en god del sand, i sol og halvskygge. Blandingsjord kan være en sammensetning av mold, sand og leire. Roser trives ikke i leirjord. Roser bør gjødsles årlig. sEn hovedgjødsling om våren og en svakere gjødsling ut i juli, med klorfattig fullgjødsel («Hagegjødsel»), er bra. Andre gjødselslag kan også brukes. Kalkrik jord kan føre til klorose (gule bladflekker) hos noen rosetyper. Sorten ‘Glimre’ Eer en nøysom og tørketålende rose. I naturen trives den best på tørr, skrinn og kalkrik jord.

Rosa Rosa spinosissima ‘Glimre’® E tilrås plantet til klimasone H7.

Bruksområde

Buskroser er roser med så kraftig vekst at de danner busker, som ikke trenger støtte eller oppbinding for å holde seg oppe. Engangsblomstrende buskroser har en hovedblomstring i løpet av sommeren. De plantes både som frittstående busker eller i gruppe med andre planter, og den brukes en del til hekk. Planteavstand: 2-3 m i gruppe og 0,5-0,6 m til hekk. Sorten’ tåler bymiljø godt, og blomstene tåler bra med regn.

Allergifare

Det er ingen allergifare med sorten.

Beskjæring

Ved planting er det vanlig å skjære buskrosene tilbake til 25-30 cm over bakken for å tvinge fram nye greiner. På sikt gir dette en fyldigere buskrose.

Engangsblomstrende buskroser som blomstrer på 2-årig ved (fjorårsskudd), krever ingen tilbakeskjæring av siste årsskudd. Bare en uttynning av buskene ved at noen gamle greiner fjernes om våren. Det gjelder stadig å få nye greiner, så det ikke blir tette kjerr med nakne partier nederst. De eldste greinene med liten vekst fjernes først. Har rosen mange årsskudd, bør noen av de svakeste fjernes. Greinene skjæres ned til en greinvinkel eller helst ned til jordoverflaten.

Formering

Engangsblomstrende buskroser kan formeres med stiklinger og ved poding.

Sykdommer

Rosen er sunn og frisk.

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss