Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

‘Dronningen af Danmark’, hvitrose

Rosa alba ‘Dronningen af Danmark’

Synonyme navn er ‘Königin af Danmark’, ‘Regina Daniae’ og ‘Queen of Danmark’. Slektsnavnet Rosa er et elt latinsk navn på slekta, opprinnelig kanskje fra et keltisk ord som betyr «rød». Kultivarnavnet har trolig et dansk opphav.

Hjemsted/Opphav Sorten oppstod i 1816 fra en frøplante av Rosa ‘Maiden’s Blush’. I slekten Rosa tilhører sorten Alba-gruppen (hvitrosegruppen).

120-150 cm høy, engangsblomstrende buskrose med greiner med mange torner, ulikefinnete blad og hvite til lys rosa, middels store, fylte blomster med sterk duft, i juli og august. Klimasone: H6.

  • Rosa 'Dronningen af Danmark' (Buskrose)

Plantebeskrivelse

120-150 cm høy, engangsblomstrende buskrose med kraftige, overhengende greiner, som har få, spredte, krumme torner av ulik størrelse, foruten nåletorner. Store øreblad med kjertelhåret kant. Ulikefinnete blad oftest med 5-7, matt grønne, eggformete småblad som er 2,5-4 cm lange og sagtannete. Hvite til lys rosa, middels store, fylte blomster med sterk duft. Blomstringen skjer i 4-5 uker fra midt i juli til midt i august. Røde, 2-2,5 cm lange, eggformete nyper, som modner seint..

Vekstkrav og klimasone

Buskroser trives best i 25-35 cm dyp, godt drenert, kalkholdig blandingsjord med en god del sand, i sol og halvskygge. Blandingsjord kan være en sammensetning av mold, sand og leire. Roser trives ikke i leirjord. Roser må gjødsles årlig. En hovedgjødsling om våren og en svakere gjødsling ut i juli, med klorfattig fullgjødsel («Hagegjødsel»), er bra. Andre gjødselslag kan også brukes. Kalkrik jord kan føre til klorose (gule bladflekker) hos noen rosetyper. Sorten er tørketålende.

Hvitrose ‘Dronningen af Danmark’ kan plantes til klimasone H6.

Bruksområde

Buskroser er roser med så kraftig vekst at de danner busker, som ikke trenger støtte eller oppbinding for å holde seg oppe. Engangsblomstrende buskroser har en hovedblomstring i løpet av sommeren. De plantes både som frittstående busker eller i gruppe med andre planter. Sorten brukes også til hekk. Planteavstander: 2-3 m i gruppe og 0,5-06 m til hekk.

Den hører også med til gruppen prestegårdsroser, som er eldre sommerblomstrende buskroser.

Allergifare

Det er ingen allergifare med Rosa alba ‘Dronningen af Danmark’.

Beskjæring

Ved planting er det vanlig å skjære buskrosene tilbake til 25-30 cm over bakken for å tvinge fram nye greiner. På sikt gir dette en fyldigere buskrose.

Engangsblomstrende buskroser som blomstrer på 2-årig ved (fjorårsskudd), krever ingen tilbakeskjæring av siste årsskudd. Bare en uttynning av buskene ved at noen gamle greiner fjernes om våren. Det gjelder stadig å få nye greiner, så det ikke blir tette kjerr med nakne partier nederst. De eldste greinene med liten vekst fjernes først. Har rosen mange årsskudd, bør noen av de svakeste fjernes. Greinene skjæres ned til en greinvinkel eller helst ned til jordoverflaten.

Formering

Engangsblomstrende buskroser kan formeres med stiklinger og ved poding.