Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

‘Namdalsrose’, trollnyperose

Rosa spinosissima ‘Namdalsrose’

Synonyme navn er Rosa pimpinellifolia ‘Namdalsrose’ og Rosa myriacantha ‘Namdalsrose’. Slektsnavnet Rosa er et elt latinsk navn på slekta, opprinnelig kanskje fra et keltisk ord som betyr «rød». Kultivarnavnet ‘Namdalsrose’ har ukjent opphav. Hos oss regnes den med blant de historiske rosene (roser fra 1800-tallet). I slekten Rosa tilhører sorten 'Namdalsrose' Pimpinellerosegruppen.

Hjemsted/Opphav Arten Rosa pimpinellifolia finnes viltvoksende i Europa og Asia til Kina og Korea. Buskrosen ‘Namdalsrose’ ble som navnet sier funnet i Namdalen, en gang i siste halvdel av 1800-tallet.

100-150 cm høy, engangsblomstrende buskrose med greiner med mange torner, ulikefinnete blad og gule, små til middels store, fylte blomster med svak duft, i juni og juli. Klimasone: H7-8.

  • Rosa 'Namdalsrose' (Namdalsrose) Foto: Hesleberg.no

Plantebeskrivelse

100-150 cm høy, engangsblomstrende, godt forgreinet buskrose med lange, tynne, purpurbrune greiner, som er tett besatt med rette, slanke børstetorner og stive nåletorner, særlig nederst på busken. Smale, hårete øreblad. Ulikefinnete blad oftest med 7-9 småblad som er 1-2 cm lange, elliptiske, butte og enkelt sagtannete.

Gule, små til middels store, halvfylte blomster med svak duft. Rik blomstring i 3-4 uker, fra juni til midt i juli. Runde, brune, senere svarte nyper.

Vekstkrav og klimasone

Buskroser trives best i 25-35 cm dyp, godt drenert, kalkholdig blandingsjord med en god del sand, i sol og halvskygge. Blandingsjord kan være en sammensetning av mold, sand og leire. Roser trives ikke i leirjord. Roser må gjødsles årlig. sEn hovedgjødsling om våren og en svakere gjødsling ut i juli, med klorfattig fullgjødsel («Hagegjødsel»), er bra. Andre gjødselslag kan også brukes. Kalkrik jord kan føre til klorose (gule bladflekker) hos noen rosetyper. Sorten ‘Namdalsrose’ er en nøysom og tørketålende rose. I naturen trives den best på tørr, skrinn og kalkrik jord.

Rosa spinosissima ‘Namdalsrose’ tilrås plantet til klimasone H7.

Bruksområde

Buskroser er roser med så kraftig vekst at de danner busker, som ikke trenger støtte eller oppbinding for å holde seg oppe. Engangsblomstrende buskroser har en hovedblomstring i løpet av sommeren. De plantes både som frittstående busker eller i gruppe med andre planter, og den brukes en del til hekk. Planteavstand: 2-3 m i gruppe og 0,5-0,6 m til hekk. Namdalsrose’ tåler bymiljø godt.

Allergifare

Det er ingen allergifare med ‘Namdalsrose’.

Beskjæring

Ved planting er det vanlig å skjære buskrosene tilbake til 25-30 cm over bakken for å tvinge fram nye greiner. På sikt gir dette en fyldigere buskrose.

Engangsblomstrende buskroser som blomstrer på 2-årig ved (fjorårsskudd), krever ingen tilbakeskjæring av siste årsskudd. Bare en uttynning av buskene ved at noen gamle greiner fjernes om våren. Det gjelder stadig å få nye greiner, så det ikke blir tette kjerr med nakne partier nederst. De eldste greinene med liten vekst fjernes først. Har rosen mange årsskudd, bør noen av de svakeste fjernes. Greinene skjæres ned til en greinvinkel eller helst ned til jordoverflaten.

Formering

Engangsblomstrende buskroser kan formeres med stiklinger og ved poding.

Sykdommer

Sorten er sunn og frisk.

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss