Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Filtarve

Cerastium tomentosum

Et synonymt navn er sølvarve. Slektsnavnet Cerastium kommer av gresk keras, horn, og som sikter til frukta. Navnet tomentosum betyr lodden. I Sverige kalles planten silverarv, og i England brukes snow-in-summer.

Hjemsted/Opphav Filtarve-hybrider er en hybridgruppe med mange arter innblandet, blant annet tomentosum, biebersteinii, candidissimum, columnea og grandiflorum. Disse artene kommer fra Sør-Europa og Sørvest-Asia. Det finnes flere navnesorter i handelen.

Bladfellende, teppedannende staude med sølvgrått bladverk og hvite blomster i luftige knipper. Ffjellhageplante som lett sprer seg. Klimasone H7.

  • Filtarvehybrid (Cerastium Tomentosum-gruppen)

  • Filtarvehybrid (Cerastium Tomentosum-gruppen)

  • Filtarve (Cerastium tomentosum-gruppen)

  • Filtarve (Cerastium Tomentosum-gruppen)

Plantebeskrivelse

20 cm høy, bladfellende, teppedannende staude med motsatte, smale, sølvgrå, lodne blad og hvite, enkle blomster i luftige knipper. Blomstring i mai-juni. Den dekker bakken godt, brer seg raskt og kan overta en hel fjellhage, om den ikke passes på.

Vekstkrav og klimasone

Filtarve trives best i en godt drenert, kalkrik, tørr, mager jord i full sol. De dyptgående røttene gjør at planten er ømfintlig for omplanting. Derfor bør den få stå i ro slik at den utvikler seg skikkelig.

Stauden tilrås plantet til klimasone H7.

Bruksområder

Filtarve er en god plante på solrike plasser i fjellhager og tørre rabatter, på tørrmurer og av og til som kantplante. Brukes også som bunndekkeplante på mager jord. Planteavstand: 40 cm. På våte plasser kan den råtne. Planten må hele tiden passes på så den ikke sprer seg for mye.

Filtarve står på Artsdatabankens «Fremmedartliste», over planter som ikke ønskes spredt i vår natur. Her står følgende omtale av arten: »

Filtarve vurderes til svært høg økologisk risiko på grunn av stort invasjonspotensial og flere negative økologiske effekter knyttet til fortrengning, tilstandsendring og introgressiv hybridisering.

Risikovurderingen gjelder arten generelt, dvs. inkludert det som måtte foreligge av forvillede kultivarer (sorter)».

Allergi- og giftfare

Det finnes ingen kjente rapporter om skadevirkninger av Cerastium ved dyrking. Pollenproduksjonen er liten, og pollenallergier på grunn av planten er ikke beskrevet. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Formering

Filtarve-hybrider formeres med deling og frø.

Varieteter og sorter

Liten filtarve (Cerastium tomentosum var. columnae) En varietet av filtarve.

5-10 cm høy, teppedannende, finbladet staude med sølvhvite, smale blad og hvite blomster i mai-juni. Vekstkrav og bruk som filtarve. Klimasone: H7.

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss