Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Hageasters

Symphyotrichum x versicolor

Et eldre navn er Aster x versicolor. Basert på en kombinasjon av morfologiske studier og DNA-analyser, ble den "gamle" slekta Aster revidert på 1990-tallet. Undersøkelsene viste at mange arter man tidligere trodde var nær beslektet, ikke er det. For eksempel er nordamerikanske asters lite beslektet med europeiske og asiatiske asters (Info fra NIBIO.no). Slektsnavnet Symphyotrichum er avledet fra to greske ord - symfyse (veikryss) og trichos (hår). Det tidligere slektsnavnet Aster kommer av gresk aster, som betyr stjerne, og som sikter til blomsten. Artsnavnet versicolor betyr skiftende farge. I Sverige heter også planten höstaster.

Hjemsted/Opphav Hageasters (Symphyotrichum x versicolor) er oppstått ved en krysning mellom de to nordamerikanske artene snauasters (Symphyotrichum laevis) og virginiaasters (Symphyotrichum novi-belgii).

100-150 cm høy, bladfellende staude med lange, smale, lansettformete blad og blå, lys blålilla eller hvite korgblomster på høsten. Rabatt- og snittblomst. Klimasone H5.

  • Hageaster (Symphyotrichum x versicolor)

  • Hageaster (Symphyotrichum x versicolor)

Plantebeskrivelse

100-150 cm høy, bladfellende staude med lange, mørkegrønne, lansettforma blad. Enkle, lys blålilla, blå eller hvite korgblomster med smale, sprikende kronblad og en opphøyd gulbrun midte. Blomstring i august – september.

Vekstkrav og klimasone

Hageaster trives best i en veldrenert, men jevnt fuktig, næringsrik, sandholdig moldjord på en solrik plass Planten bør deles med jevne mellomrom, og deling bør skje om våren. Ny planting bør ikke skje på samme sted som planten har vokst. Det vil øke faren for såkalt jordtretthet, som gir dårligere vekst.

Stauden tilrås plantet til klimasone H5.

Bruksområder

Hageaster er en godt egnet plante for rabatter. Planteavstand: 40 cm. Blomstene er gode til snitt.

 Allergifare

Rapporter om plager i forbindelse med hobbydyrking av Aster-slekta som prydplanter, er ikke påtruffet. Men dersom Aster brukes som snittblomster, oppgir ca. 15 % av intervjuede pasienter med luftveisproblemer, at de får mer eller mindre kraftige symptomer av duften. Noen Aster har stor pollenproduksjon, og kan særlig innendørs volde problemer for burotallergikere. Betydelig mindre pollen spres fra sorter med fylte blomster. Opplysningene er hentet fra boka «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø», av Sven-Olov Strandhede.

Formering

Hageasters formerer seg ikke med frø, men vokser klonalt med lange, underjordiske utløpere og kan danne store, tette bestand. Deling er derfor en vanlig formeringsmetode.

 

 

Lignende planter

Våre nyeste artikler

Savner du en plante?

Kontakt oss