Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies.

Roser – sorter

Litt rosehistorikk

Rosedyrkingens historie startet med at det ble importert noen kinesiske hageroser til Europa for over 200 år siden. Disse rosene ble krysset med europeiske sorter og dannet grunnlaget for det store mangfoldet av roser som dukket opp på 1800-tallet.

Forfedrene til våre hageroser er de ville rosene, eks. steinnype (Rosa canina), som alle våre kultiverte roser nedstammer fra. Det finnes mer enn 150 arter av ville roser over hele den nordlige halvkule, de fleste i Asia. Resultatet av det systematiske foredlingsarbeidet som er gjort, er at det i dag dyrkes flere hundre sorter av roser. Også norske roseforedlere har fått fram dyrkingsverdige sorter.

For å få oversyn over alle rosene er det nødvendig å dele rosene i grupper. En praktisk inndeling av rosene bygger på bruken av rosene og på de ulike måtene de blomstrer på. I dag er det vanlig å skille mellom grupperoser (klase- og stilkroser), klatreroser, buskroser og bunndekkeroser.

Stilkroser

Rosegruppen stilkroser består av sorter hvor blomstene sitter en og en eller få sammen på en tydelig, ofte lang stilk, derav navnet. Stilkroser har forholdsvis store, fylte blomster, selv om halvfylte blomster forekommer. I gruppen finnes sorter både med og uten duft. Alle stilkroser er remonterende, det vil si at de etter en hovedblomstring, gjenblomstrer på nytt senere i vekstsesongen.

Stilkrosene er de minst herdige av rosegruppene, ofte med klimasone H2-4(5). Kun i de beste strøk i Sør-Norge vil stilkrosene overvintre noenlunde trygt uten vintervern. Mange av stilkrosene er gode til snitt (som avskårne).

Nedenfor er nevnt stilkroser som i dag er omtalt i «Planteportalen», no. Sortimentet vil bli utvidet i tiden som kommer.

Blue Moon’, stilkrose (Rosa ‘Blue Moon’)

‘Duftwolke’, stilkrose (Rosa ‘Duftwolke’)

‘Ingrid Bergmaann’, stilkrose (Rosa ‘Ingrid Bergmann’)

‘Landora’, stilkrose (Rosa ‘Landora’)

‘Nostalgie’, stilkrose (Rosa ‘Nostalgie’)

‘Peace’, stilkrose (Rosa ‘Peace’)

‘Polarstern’, stilkrose (Rosa ‘Polarstern’)

‘Queen Elizabeth’, stilkrose (Rosa ‘Queen Eilzabeth’)

‘Super Star’, stilkrose (Rosa ‘Super Star’)

‘Tea Time’, stilkrose (Rosa ‘Tea Time’)

Klaseroser

Rosegruppen klaseroser omfatter sorter hvor blomstene sitter samlet i klaser (klynger). Alle klaseroser remonterer uten opphold sommeren gjennom. Klaseroser er jevnt over mer herdig enn stilkrosene. Til klaserosene hører bl.a. krysningsgruppene floribundaroser, floribundahybrider og polyantharoser.

Nedenfor er nevnt klaseroser som omtalt i «Planteportalen». Sortimentet vil bli utvidet i tiden som kommer.

‘Allotria’, klaserose (Rosa ‘Allotria’)

‘Aspirin’, klaserose (Rosa ‘Aspirin’)

http://’Bella Rosa’, klaserose (Rosa ‘Bella Rosa’)

‘Bonica’, klaserose (Rosa ‘Bonica’)

‘Christian IV’, klaserose (Rosa ‘Christian IV’)

‘Fellowship’, klaserose (Rosa ‘Fellowship’)

‘Friesia’, klaserose (Rosa ‘Friesia’)

‘La Paloma’, klaserose (Rosa ‘La Paloma’)

‘Montana’, klaserose (Rosa ‘Montana’)

‘Nina Weibull’, klaserose (Rosa ‘Nina Weibull’)

‘Rosali’, klaserose (Rosa ‘Rosali’)

‘Schneewittchen’ (Rosa ‘Schneewittchen’)

Klatreroser (Slyngroser)

Klatreroser er roser med så lange greiner og skudd at de ikke holder seg oppreist uten støtte eller oppbinding. De plantes ved vegger, espalier, gjerder, stolper eller søyler, der de bindes opp. Klatreroser, som også blir kalt slyngroser, deles etter blomstringsmåten i engangsblomstrende og remonterende klatreroser.

Engangsblomstrende klatreroser blomstrer kun en gang i løpet av vekstsesongen. Flere av disse har halvfylte blomster. Remonterende (gjenblomstrende) klatreroser omfatter sorter som etter en hovedblomstring, blomstrer på nytt igjen utover sommeren og høsten. De fleste av disse har fylte blomster.

Nedenfor er nevnt klatreroser som er omtalt i «Planteportalen». Sortimentet vil bli utvidet i tiden som kommer.

Engangsblomstrende klatreroser

‘Flammentanz’, klatrerose (Rosa ‘Flammentanz’)

‘Le Reve’, klatrerose (Rosa ‘Le Reve’)

‘Polstjärnan’, klatrerose (Rosa Polstjärnan’)

Remonterende (Gjenblomstrende) klatreroser

‘Goldener Olymp’, klatrerose (Rosa ‘Goldener Olymp’)

‘Goldstern’, klatrerose (Rosa ‘Goldstern’)

Grand Award’, klatrerose (Rosa ‘Grand Award’)

‘Grüss an Heidelberg’, klatrerose (Rosa ‘Grüss an Heidelberg’)

‘Leverkusen’, klatrerose (Rosa ‘Leverkusen’)

‘New Dawn’, klatrerose (Rosa ‘New Dawn’)

‘Parkdirektor Riggers’, klatrerose (Rosa Parkdirektor Riggers’)

‘Santana’, klatrerose (Rosa ‘Santana’)

‘Schneewaltzer’, klatrerose (Rosa ‘Schneewaltzer’)

‘Sympathie’, klatrerose (Rosa ‘Sympathie’)

Buskroser

Buskroser er roser med så kraftig vekst at de danner busker, som ikke trenger støtte eller oppbinding for å holde seg oppe. Av buskrosene finnes sorter med enkle, halvfylte og fylte blomster. På samme måte som klatrerosene deles buskrosene etter blomstringsmåten i engangsblomstrende og remonterende sorter.

Nedenfor er nevnt buskroser som er omtalt i «Planteportalen». Sortimentet vil bli utvidet i tiden som kommer.

Engangsblomstrende buskroser

Engangsblomstrende buskroser har en hovedblomstring i løpet av sommeren, som oftest varer i to til tre uker. Hit hører mange av de gamle buskrosene som kan bli forholdsvis høye busker. Mange av disse har enkle blomster.

Dokkerose ‘Defender’ E (Rosa nitida ‘Defender’ E)

Doggrose (Rosa glauca (rubrifolia))

Eplerose ‘Magnifica’ (Rosa rubiginosa ‘Magnifica’)

Fylt kanelrose (Rosa majalis ‘Tornedalsrose’ E)

Fylt pimpinellerose ‘Plena’ (Rosa pimpinellifolia ‘Plena’)

Gulrose ‘Persian Yellow’ (Rosa foetida ‘Persian Yellow’)

Hvitrose ‘Droninngen af Danmark’ (Rosa alba ‘Dronningen af Danmark’)

Hvitrose ‘Maiden’s Blush’ (Rosa alba ‘Maiden’s Blush’)

Hurdalsrose (Rosa alba ‘Hurdal’)

Kinagullrose (Rosa hugonis)

Mandarinrose (Rosa moyesii)

Namdalsrose (Rosa pimpinellifolia ‘Namdalsrose’)

Provinsrose ‘Splendens’ (Rosa gallica ‘Splendens’)

Remonterende (Gjenblomstrende) buskroser

De remonterende buskrosene er sorter som etter en hovedblomstring, blomstrer på nytt utover sommeren og høsten. Alle nye sorter av buskroser er remonterende.

‘Aicha’, pimpinellrose (Rosa pimpinellifolia ‘Aicha’)

‘Charles Austin’, buskrose (Rosa ‘Charles Austin’)

‘Chinatown’, buskrose (Rosa ‘Chinatown’)

‘F. J. Grootendorst’, nellikroseF. J. Grootendorst’, buskrose (Rosa ‘F. J. Grootendorst’)

‘Hansa’, buskrose (Rosa ‘Hansa’)

‘Louise Odier’, bourbonrose (Rosa ‘Louise Odier’)

‘Moje Hammarberg’, buskrose (Rosa ‘Moje Hammarberg’)

‘Pink Robusta’, buskrose (Rosa ‘Pink Robusta’)

‘Rose de Recht’, Portlandrose (Rosa ‘Rose de Recht’)

‘Robusta’, buskrose (Rosa ‘Robusta’)

‘Romanze’, buskrose (Rosa ‘Romanze’)

‘Schneezwerg’, buskrose (Rosa ‘Schneezwerg’)

‘Westerland’, buskrose (Rosa ‘Westerland’)

Bunndekkeroser

Bunndekkeroser som også blir kalt markdekkende roser, fordi de har greiner som vokser ned mot eller utover langs med bakken og dekker jorda. Roser som hører til denne gruppen er blir sjelden over 50 cm høye, og de omfatter sorter fra flere av rosegruppene, mest klase- og buskroser. Av bunndekkerosene finnes det sorter med både enkle, halvfylte og fylte blomster. De aller fleste er remonterende.

Nedenfor er nevnt bunndekkeroser som er omtalt i «Planteportalen». Sortimentet vil bli utvidet i tiden som kommer.

‘Austriana’, bunndekkerose (Rosa ‘Austriana’)

Mirato’, bunndekkerose (Rosa ‘Mirato’)

‘Rote Max Graaf’, bunndekkerose (Rosa ‘Rote Max Graaf’)

‘Sommermärchen’, bunndekkerose (Rosa ‘Sommermärchen’)

‘Sommerwind’, bunndekkerose (Rosa ‘sommerwind’)

‘The Fairy’, bunndekkerose (Rosa ‘The Fairy’)

‘Tommelise’, bunndekkerose (Rosa ‘Tommelise’)

‘Viking’, bunndekkerose (Rosa ‘Viking’)

‘White Ccover’, bunndekkerose (Rosa ‘White Cover’)

 

 

 

 

 

 

 

 

Les også

Savner du en plante?

Kontakt oss